กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 13 อัตราตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2559ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถ
(สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง)
ด้วย กรมการขนส่งทางบก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง กลุ่มงานบริการ
ปฏิบัติงานในส่วนกลาง กรมการขนส่ง
จำนวน  :  9 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ
ปฏิบัติงานในส่วนกลาง กรมการขนส่ง
จำนวน  :  2 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
3. ตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
ปฏิบัติงานในส่วนกลาง กรมการขนส่ง
จำนวน  :  2 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้
- สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขาวิชาช่างเครื่องกล
- สาขาวิชาช่างเทคนิคยานยนต์
- สาขาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ กรมการขนส่งทางบก http://job.dlt.go.th
รายละเอียดเพิ่มเติม  :  กรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบกรมการขนส่งทางบก ใหม่ล่าสุด 
อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็นที่สอบ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
- ความสามารถทางด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
      – ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
      – แนวข้อสอบความสามารถการคิดคำนวณ
      - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
      เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
      - นักวิชาการขนส่ง 
      - เจ้าพนักงานขนส่ง 
      - นายช่างโยธา 
      - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
      - ช่างตรวจสภาพรถ  
      – เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
      – และตำแหน่งอื่นๆ
แนวข้อสอบ กรมการขนส่งทางบก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
รายละเอียดประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
- ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
- ความสามารถทางด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบหลัการบันทึกทางบัญชี
- แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2535
- แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินในการบริหารงานส่วนราชการ
- แนวข้อสอบ พรก.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 2526 และแก้ไข
- ระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายในการอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 2549
————————————————
แนวข้อสอบ กรมการขนส่งทางบก ตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
- ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
- ความสามารถทางด้านเหตุผล
- ความรู้ด้านการตรวจสภาพรถยนต์
- ความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
- ประวัติความเป็นมาของเครื่องยนต์
- หลักการทำงานของเครื่องยนต์
- แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเครื่องยนต์
- แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก 2522
- แนวข้อสอบ พรบ.รถยนต์ 2522

** ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ                               
โทร 086-2207145  (คุณตุ๊ก)    Line ID:0862207145

[ส่งไฟล์รวดเร็วทันใจ พร้อมอ่าน]
-ส่งเป็นไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ)
-ส่งแบบหนังสือ + MP3 ส่งทางไปรษณีย์ ราคา 799 บาท (ฟรีส่ง EMS + MP3) 

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 619-2-17391-2 ธ.กสิกรไทย
 สาขา บิ๊กซี พระรามที่ 2  ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
โทร.  086-2207145     Line ID:0862207145